Rafał Adamczewski

psychoterapeuta, pedagog

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

16:00 – 21:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Rafał Adamczewski

psychoterapeuta, pedagog

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

16:00 – 21:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem doktorem pedagogiki i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłem studia licencjackie w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika opiekuńcza w zakresie resocjalizacji oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki uzyskałem na podstawie rozprawy doktorskiej: Rodzicielstwo zastępcze. Diagnoza – krytyka – możliwości zmian. Perspektywa (auto)biograficzna. 

Obecnie jestem w trakcie Całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w warsztacie terapii zajęciowej z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pracując z dziećmi pozbawionymi opieki swoich rodziców biologicznych oraz jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wspierając rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W pracy preferuję pomoc przez oferowanie pozwalającą na zaakcentowanie podmiotowości
i autonomii Klienta. W relacji z Klientem korzystam z założeń terapii rodzinnej bazującej na doświadczaniu, która w swej istocie czerpie z założeń egzystencjalizmu i fenomenologii. Bliskie mi są tym samym założenia teoretyczne psychologii humanistycznej. 

Prowadzę psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych i rodzin. W pracy z rodzinami staram się wykorzystywać mediacji rodzinnych. 

Ukończyłem terapię własną, a swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji.