Depresję stwierdza się u 2% dzieci (dotyka ona równie często dziewczynki i chłopców) oraz nawet u 8% nastolatków (częściej chorują dziewczęta). Szacuje się, że szeroko rozumiane zaburzenia depresyjne mogą występować 20% nastolatków, a niektóre źródła podają, że objawy depresyjne stwierdza się u blisko co trzeciego nastolatka.
Depresja

Podobnie jak u dorosłych, objawami depresji u dzieci są • smutek,
 • ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość (anhedonia),
 • zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie,
 • poczucie braku nadziei i sensu życia,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • niepokój, lęk, lub podniecenie,
 • nadmierne poczucie winy,
 • poczucie bezradności,
 • nawracające myśli o śmierci i samobójstwie,
 • spadek energii,
 • nadmierna męczliwość,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • myśli samobójcze,
 • wzrost lub spadek apetytu,
 • zmiana wzorca snu (utrzymujące się przez pewien czas wyraźne trudności z zasypianiem lub wczesne wybudzanie).

W okresie dojrzewania liczba przypadków zaburzeń depresyjnych wyraźnie wzrasta osiągając poziom porównywalny z zachorowalnością u dorosłych. Dla depresji w tej grupie wiekowej charakterystyczny jest nastrój rozdrażnienia oraz złość. Często pojawia się wycofanie społeczne, zmiany apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie), wahania rytmu dobowego, utrata zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały przyjemność, jak sport czy spotkania z rówieśnikami.