Jedna z definicji zaburzeń odżywiania określa je jako realizowanie nieprawidłowego wzorca odżywiania, przejawiające się m.in. w przyjmowaniu nadmiernych lub niedostatecznych ilości pokarmu w stopniu godzącym nie tylko w somatyczne funkcjonowanie ludzkiego organizmu, ale także relacje społeczne, sferę uczuć oraz funkcjonowanie poznawcze jednostki.
Zaburzenia jedzenia

Zaburzenia odżywiania dzieli się na 2 grupy  • zaburzenia specyficzne (anorexia nervosa, bulimoreksja, bulimia nervosa),
  • zaburzenia niespecyficzne (m.in. zespół przeżuwania, zespół nocnego jedzenia, jedzenie kompulsywne, napady objadania się, anarchia żywieniowa).