Zaburzenia zachowania rozpoznajemy wtedy gdy dziecko lub nastolatek w powtarzalny sposób przekracza normy społeczne, a nawet łamie prawo. U dzieci nasilenie takich zachowań bywa zwykle nieco mniejsze i nie przekracza norm prawnych – rozpoznaje się wtedy zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
Demencja

Lista problemów, które stanowić mogą objawy zaburzeń zachowania, jest stosunkowo długa.

Przede wszystkim wymienić można tutaj  • napady złości u dziecka,
  • częstą tendencję do wchodzenia w konflikty, zarówno z rówieśnikami, jak i nauczycielami czy rodzicami,
  • postępowanie niezgodne z ogólnie przyjętym systemem norm i wartości,
  • sprawianie (całkowicie celowo) innym ludziom przykrości,
  • mściwość,
  • częste kłamanie (czasami w celu uzyskania jakiejś korzyści, czasami całkowicie bezcelowe),
  • okrucieństwo (i to w stosunku co do ludzi, jak i co do zwierząt),
  • ucieczki z domu,
  • celowe niszczenie przedmiotów innych ludzi,
  • napady agresji (włącznie z tendencją do wchodzenia w bójki z różnymi ludźmi).