Aurelia Plichta

Psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

18:00 – 20:00 (Skype)

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00-20.00

Sobota

Niedziela

Aurelia Plichta

Psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

18:00 – 20:00 (Skype)

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00-20.00

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Posiadam wykształcenie psychologiczne i pedagogiczne. Swoją wiedzę i kompetencję systematycznie poszerzam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Ukończyłam: pięcioletni Akredytowany Kurs Psychoterapii, w którym uczestniczyłam we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, a także Studium Treningu i Terapii Grupowej, Kurs Terapii Par, Kurs Pracy z Rodziną w zakresie Interwencji Kryzysowej oraz liczne szkolenia dotyczące przemocy w rodzinie, problematyki uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych i pracy z osobami przewlekle chorymi.

W swojej pracy psychoterapeutycznej opieram się na podejściu integratywnym, korzystając z metod pracy różnych nurtów, a w szczególności: behawioralno-poznawczego, terapii schematów, narracyjnego, psychodynamicznego oraz systemowego.

Posiadam doświadczenie psychoterapeutyczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości i odżywiania, a także doświadczającymi różnych trudności życiowych: emocjonalnych, relacyjnych, adaptacyjnych, wychowawczych. Jako interwent kryzysowy i psychoterapeuta od czterech lat pracuję z osobami w kryzysie suicydalnym, a także z osobami doświadczającym przemocy w różnych obszarach swojego funkcjonowania.

Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadzę również grupy psychoterapeutyczne adresowane do rodziców dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i zachowania. Prowadzę psychoterapię w formie indywidualnej i systemowej. Psychoterapia indywidualna kierowana jest do osób dorosłych i młodzieży, w wieku od 16 r ż. Psychoterapia systemowa adresowana jest do osób będących w intymnej, bliskiej relacji: par, małżeństw i rodzin. Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacyjny.

Pracuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, bowiem proces psychoterapeutyczny budowany jest na szczególnym rodzaju relacji opartej na zaufaniu i otwartości na drugiego człowieka.