Bezsenność


Choroba Alzheimera


Choroba terminala


Demencja


Depresja


Fobie


Mobbing i molestowanie


Nadużywanie leków nasennych


Natręctwa


Negatywne wydarzenia z dzieciństwa


Niskie poczucie własnej wartości


Problemy rodzinne


Schizofrenia


Stany lękowe


Stres i zaburzenia z nim związane


Uzależnienie od alkoholu, narkotyków


Uzależnienie behawioralne


Wypalenie zawodowe


Zaburzenie dwubiegunowe


Zaburzenia jedzenia


Zaburzenia psychosomatyczne


Żal po stracie


Adopcja


Lęk separacyjny


Napady złości i agresji


Rozwód


Schizofrenia


Trudności w nauce


Trudności z koncentracją


Uzależnienia


Zaburzenia lękowe


Zaburzenia nastroju


Zaburzenia uwagi i koncentracji


Zaburzenia zachowania


Zespół Aspergera