Zdolność do skupiania uwagi jest kształtowana wraz z wiekiem dziecka.
Zaburzenia uwagi i koncentracji

Zachowania sugerujące występowanie zaburzeń uwagi  • dziecko wykazuje trudności w koncentracji na szczegółach, popełnia błędy nieuważne,
  • nie potrafi przez dłuższy czas skupić się na zadaniu,
  • sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów,
  • nie kończy zaczętych prac, polecenia wypełnia niedokładnie,
  • ma kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć,
  • niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego,
  • gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki,
  • łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców,
  • zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach.