Choroba Alzheimera jest przyczyną demencji stanowiącą od 50-70% wszystkich jej przypadków. Objawy Alzheimera obejmują zaburzenia myślenia, zaburzenia mowy, zagubienie. Zdarza się, że pierwsze objawy choroby Alzheimera są mylone z naturalnymi procesami starzenia się.
Choroba Alzheimera

Objawy choroby  • zaburzenia pamięci,
  • afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
  • zaburzenia koncentracji i uwagi,
  • apraksja – niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się sztućcami, pisania, czytania,
  • agnozja – zaburzenia słyszenia i widzenia, np. Trudności w rozpoznawaniu bliskich,
  • zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania, jedzenia,
  • pojawiają się trudności z wykonaniem zadań według instrukcji,
  • nerwowość, niepokój i przymusowe chodzenie, np. Po mieszkaniu („wędrowanie”),
  • utrata zainteresowań dotychczasowych.