Co czwarty dorosły mieszkaniec Polski w jakimś momencie życia doświadcza poważnych problemów psychicznych, Pojawienie się tych objawów zazwyczaj się z niedawnymi wydarzeniami, jak rozpad małżeństwa, utrata pracy, mobbing czy wypadki losowe. Niejednokrotnie ich źródła leżą głębiej – w doświadczeniach z dzieciństwa.
Negatywne wydarzenia w dzieciństwie

Problemy związane z negatywnymi wydarzeniami życiowymi w dzieciństwie  • utrata zależności uczuciowych w dzieciństwie,
  • usunięcie z domu w dzieciństwie,
  • zmieniony model stosunków rodzinnych w dzieciństwie,
  • wydarzenia wynikające ze straty poczucia własnej godności w dzieciństwie,
  • problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby w obrębie najbliższej rodziny,
  • problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby z zewnątrz najbliższej rodziny,
  • problemy związane z domniemanym nadużyciem fizycznym dziecka,
  • zastraszenie w dzieciństwie,
  • inne negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie,
  • ujemne wydarzenia życiowe w dzieciństwie, nie określone.