Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami.

Opiera się na założeniu, że rodzina tworzy system, w którym każdy z członków rodziny wzajemnie na siebie oddziałuje. Trudności jednej osoby wpływają na funkcjonowanie całego systemu.
Rozważ Psychoterapię rodzinną, jeżeli:

  • Twoje dziecko przejawia zachowania problemowe, które Cię niepokoją i czujesz się wobec nich bezradny
  • Rodzina przeżywa kryzys (np. po śmierci bliskiej osoby, w wyniku choroby jednego z członków rodziny, po utracie pracy jednego z członków rodziny, zmianie miejsca zamieszkania)
  • Jeden z dorosłych członków rodziny zmaga się z problemami, które istotnie rzutują na funkcjonowanie rodziny
  • Źle się czujecie w swojej rodzinie, nie możecie się porozumieć, często się kłócicie

Wybierz specjalistę terapii rodzin