Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu.
Zespół Aspergera

Do objawów zespołu Aspergera można zaliczyć • problemy z nawiązywaniem kontaktów, interakcją społeczną,
 • brak umiejętności lub chęci współpracy w grupie,
 • popełnianie błędów w relacjach interpersonalnych,
 • obsesyjne zainteresowania jednym tematem, skupianie uwagi na wąskiej dziedzinie wiedzy,
 • zaburzenia w obszarze mowy i języka polegające na powierzchownej perfekcji języka ekspresyjnego, pedantycznej mowie, jak również uszkodzenia na poziomie rozumienia języka, przede wszystkim niezdolność do myślenia metaforycznego lub potocznego – sposób wypowiedzi jest często nazbyt poprawny,
 • świetna pamięć, a zwłaszcza zdolność do zapamiętywania szczegółowych informacji,
 • brak zrozumienia wiąże się również z tym, że zachowanie osób chorych bywa nieadekwatne do sytuacji – wybuchają śmiechem w sposób nagły i niekontrolowany lub nie reagują na pewne sytuacje w sposób oczekiwany. Stąd też osobom z zespołem chorym trudno zawierać nowe znajomości,
 • powtarzalne, rutynowe zachowania, wykonywane według określonego schematu,
 • problemy w komunikacji niewerbalnej w obszarze ograniczonych gestów, mimiki twarzy, kontaktu wzrokowego, dystansu fizycznego;
 • zaburzenie rozumienia bliskości do innej osoby,
 • problemy z budowanie więzi emocjonalnych,
 • dysfunkcje integracji sensorycznej, która objawia się wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
 • w niektórych przypadkach pojawia się niezdarność ruchowa.