Dzieci stają się mimowolnymi świadkami, a często również uczestnikami konfliktu rodziców. Na wiadomość o ostatecznym rozstaniu rodziców czują się zagubione, przerażone, pokrzywdzone.
Rozwód

Dzieci rozwodzących się rodziców narażone są na działanie wielu czynników stresogennych  • konflikt prowadzący do rozwodu,
  • wyprowadzenie się jednego z rodziców z domu,
  • pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny,
  • brak stabilności i struktury rodzinnej,
  • nadmierne obciążenie wynikające z braku opieki przez dłuższy czas,
  • konieczności dbania o samego siebie.