Napady złości, histeria – to jedne z poważniejszych kłopotów wychowawczych, z jakimi spotykają się rodzice. Zachowania tego typu występują zwykle u dzieci poniżej 10 rż., ich cechą charakterystyczną jest bunt, nieposłuszeństwo czy prowokowanie.
Napady złości i agresji

Przykładowe zachowania dziecka  • łatwo traci panowanie nad sobą,
  • jest rozgniewane i urażone,
  • jest agresywne,
  • zbije inne dzieci,
  • odmawia stosowania się do poleceń dorosłych,
  • krzyczy lub rozrzuca przedmioty,
  • kłóci się z dorosłymi,
  • łatwo denerwuje się,
  • przeklina.