Dorosły pacjent to osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz świadomie wyraziła zgodę na podjęcie psychoterapii.Bezsenność


Choroba Alzheimera


Choroba terminala


Demencja


Depresja


Fobie


Mobbing i molestowanie


Nadużywanie leków nasennych


Natręctwa


Negatywne wydarzenia z dzieciństwa


Niskie poczucie własnej wartości


Problemy rodzinne


Shizofrenia


Stany lękowe


Stres i zaburzenia z nim związane


Uzależnienie od alkoholu, narkotyków


Uzależnienie behawioralne


Wypalenie zawodowe


Zaburzenie dwubiegunowe


Zaburzenia jedzenia


Zaburzenia psychosomatyczne


Żal po stracie