Niskie poczucie własnej wartości negatywnie rzutuje na życie każdego człowieka, czy to dziecka, czy to osoby dorosłej. Niskie poczucie własnej wartości prowadzi do pogorszenia jakości życia oraz może prowadzić do rozwoju chorób m.in. depresji.
Niskie poczucie własnej wartości

Główne cechy osób o niskim poczuciu własnej wartości  • autokrytycyzm – stawianie sobie wygórowanych, nierealnych do osiągnięcia wymagań, wyolbrzymianie swoich słabości, niedocenianie osiągnięć,
  • brak wiary we własne umiejętności – skutkujące brakiem motywacji do podejmowania nowych wyzwań,
  • poczucie winy oraz wstydu – osoby o niskiej samoocenie obawiają się, iż każdy ich czyn narazi je na śmiech i lekceważenie ze strony otoczenia,
  • nieumiejętność znoszenia krytyki pomimo krytycznego osądzania samego siebie,
  • chorobliwy perfekcjonizm – błędy oraz porażki powodują ogromną, niewspółmierną do potknięć frustrację,
  • brak asertywności w obawie przed odrzuceniem,
  • trudności w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych.