Dzieci i młodzież to osoby od urodzenia do 18 roku życia. W przypadku osób do 16 roku życia zgodę na terapię muszą wyrazić jedynie rodzice. Pomiędzy 16 a 18 rokiem życia zgodę na terapię muszą wyrazić zarówno rodzice, jak i dziecko.

Jeśli zauważysz, że dziecko:

 • sprawia kłopoty wychowawcze,
 • jest nadpobudliwe i agresywne,
 • wycofane, unikające, niedostosowane społecznie,
 • ma trudności w nauce (problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem),
 • ma problemy z koncentracją i przyswajaniem wiedzy,
 • ucieka ze szkoły,
 • nie chce się uczyć,
 • ma zaburzony rozwój mowy, trudności artykulacyjne lub problemy w rozumieniu języka,
 • wykazuje objawy psychosomatyczne – ból głowy, brzucha, nudności bez konkretnej przyczyny itp.,
 • boi się w nieuzasadnionych sytuacjach lub wykazuje nadmierny lęk przed oceną,
 •        

 • źle sypia,
 •        

 • jest smutne, rozdrażnione lub apatyczne,
 • coś niezrozumiałego dzieje się z dzieckiem.

Skontaktuj się ze mną.


Adopcja


Lęk separacyjny


Napady złości i agresji


Rozwód


Shizofrenia


Trudności w nauce


Trudności z koncentracją


Uzależnienia


Zaburzenia lękowe


Zaburzenia nastroju


Zaburzenia uwagi i koncentracji


Zaburzenia zachowania


Zespół Aspergera