Lęk jest naturalnym stanem emocjonalnym, który ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem i mobilizuje do poradzenia sobie z tą sytuacją. Lęk pełni funkcję adaptacyjną – pomaga korzystnie rozwiązać napotykane problemy. Jednak lęk długotrwale utrzymujący się i nadmiernie nasilony niejednokrotnie powstrzymuje dziecko przed eksplorowaniem otoczenia i utrudnia dziecku stawanie się niezależnym.
Zaburzenia lękowe

Opis dolegliwości

Przykładowe lęki występujące w różnych latach życia dziecka  • 8 miesięcy – 2 lata – lęk przed separacją od opiekuna,
  • 2 – 6 r.ż – lęk przed określonymi obiektami np. zwierzętami, burzą, ciemnością,
  • po 6 r.ż – lęk przed zranieniem, śmiercią.

Przykładowe rodzaje diagnozowanych zaburzeń lękowych  • lęk separacyjny (cierpienie i nadmierne obawy przed rozdzieleniem z opiekunami)
  • fobia szkolna (lęk i unikanie środowiska szkolnego),
  • lęk uogólniony (nierealistyczne i nadmierny lęk i niepokój),
  • agorafobia (lęk przed wychodzeniem z domu i przebywaniem na otwartej przestrzeni),
  • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne – nerwica natręctw (natrętne myśli i zachowania przymusowe).