Zaburzenia uwagi u dzieci najczęściej są wykrywane w momencie rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej.
Trudności z koncentracją

Według amerykańskiej klasyfikacji chorób DSM-IV symptomami mogącymi świadczyć o występującym zaburzeniu uwagi są poniższe cechy zachowania dziecka  • Nieumiejętność zwrócenia uwagi na szczegóły, popełnianie błędów przez nieuwagę,
  • Brak umiejętności skupienia się na jednym zadaniu przez dłuższy czas,
  • Brak reakcji na przekazywane komunikaty,
  • Porzucanie zadania przed jego ukończeniem lub niedokładne (bez zastanowienia) wykonywanie poleceń,
  • Brak właściwej organizacji pracy (np. chaos na biurku, w tornistrze),
  • Niechęć do podejmowania aktywności umysłowej,
  • Gubienie ważnych rzeczy przez rozkojarzenie,
  • Dekoncentracja na skutek innych bodźców (nawet słabych),
  • Problem z pamiętaniem o codziennych obowiązkach,
  • Złe wyniki w nauce.