Demencja to zmniejszenie sprawności umysłowej, które wynika ze zmian powstałych w mózgu. Jest to zaburzenie funkcji poznawczych, dzięki którym rozpoznajemy otoczenie.
Demencja

Objawy demencji  • problemy z orientacją w czasie i przestrzeni,
  • utratę zdolności uczenia się,
  • brak umiejętności rozpoznawania rzeczy i osób,
  • brak właściwej oceny sytuacji i podejmowania decyzji,
  • trudności w mówieniu,
  • problemy z liczeniem,
  • apatię i wahania nastroju,
  • drażliwość,
  • agresję,
  • lęk.