Rodzina jest podstawową jednostką społeczną, zapewnia bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do rozwoju potomstwa. Jednak, jak w każdej relacji, również w rodzinie dochodzi do nieporozumień. Przyczyn takiego stanu może być wiele, począwszy od czynników zewnętrznych, przez osobowościowe uwarunkowania członków po pojawiające się napięcia pomiędzy osobami. Problemy rodzinne mogą mieć różnych charakter, przeważnie wiążą się jednak z kryzysami.
Problemy rodzinne

Problemy związane z najbliższą rodziną łącznie z okolicznościami rodzinnymi  • problemy wzajemnych stosunków z małżonkiem lub partnerem,
  • problemy we wzajemnej zależności z rodzicami i powinowatymi,
  • nieadekwatne poparcie rodziny,
  • nieobecność członka rodziny,
  • zniknięcie i zgon członka rodziny,
  • rozbicie rodziny przez separację i rozwód,
  • krewni uzależnieni wymagający opieki w domu,
  • inne stresy życiowe dotykające rodzinę i gospodarstwo domowe,
  • inne określone problemy związane z najbliższą rodziną,
  • problemy związane z najbliższą rodziną, nie określone.,