Schizofrenia jest zaburzeniem psychotycznym, często o bardzo przewlekłym przebiegu, które może prowadzić do wyraźnych zmian w postrzeganiu rzeczywistości przez osobę chorą.
 Shizofrenia

Objawy schizofrenii


 

Schizofrenia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, charakteryzuje się dużą różnorodnością objawów. U dzieci podobnie jak u dorosłych opisuje się:

  • objawy pozytywne (wytwórcze), czyli doznania prowadzące do nieprawidłowej, fałszywej oceny rzeczywistości, to u dzieci przede wszystkim:omamy i urojenia,
  • objawy negatywne, czyli osłabienie przeżywania, zmniejszenie aktywności, ubogość myśli i wypowiedzi. Można zaobserwować, że dziecko na przykład: jest spowolniałe psychoruchowo, wycofuje się z codziennych aktywności, wycofuje się z relacji z bliskimi i rówieśnikami, jest mało spontaniczne,
  • dezorganizacja psychiczna – czyli stan chaosu i rozregulowania funkcji psychicznych. Dezorganizacja dotyczy:myślenia (dziecku trudno jest zrozumieć, co dzieje sie wokół niego); mowy; zachowań (np. dziecko wykonuje dziwaczne ruchy, gesty, grymasy),
  • zaburzenia zdolności poznawczych (czyli umożliwiających „poznawanie”, uczenie się nowych rzeczy) – dziecko nie może się skoncentrować, łatwo się rozprasza, ma problemy z przypominaniem sobie (zdarzeń, osób itp.) oraz z zapamiętywaniem nowych informacji i faktów; może zapominać nawet o tym, co wydarzyło się w niedawno (godzinę wcześniej, poprzedniego dnia). Te problemy utrudniają mu zaplanowanie i przeprowadzenie złożonych aktywności (takich jak np.: „namaluję słoneczko i kwiatki, a gdy mama wróci, podaruję jej obrazek”). Ma również problemy w nauce,
  • zaburzenia nastroju.